bekijk hier de online versie van de nieuwsbrief
Waalcampus
Januari 2019
verrekijker banner.jpg

Informatiebijeenkomsten ouders

We organiseren twee informatiebijeenkomsten voor ouders die graag meer willen weten over Waalcampus. We vertellen over onze visie op onderwijs en opvang en over de werkwijze van Waalcampus. Er is tevens de mogelijkheid om kennis te maken met en vragen te stellen aan een aantal teamleden die bij het ontwikkelproces betrokken zijn.

Data:

  • Donderdag 24 januari om 20.00 uur
  • Woensdag 13 maart om 20.00 uur

Locatie:

Okidoki Upstairs, Koningin Julianaweg 154A in ‘s-Gravenzande

U bent van harte welkom! U kunt zich via deze link aanmelden voor één van deze bijeenkomsten.

Start Waalcampus

Waalcampus start naar verwachting in augustus 2019 in een tijdelijke huisvesting in Dijckerwaal II/Waalpolder (zuid.) Deze is op de foto aangegeven door middel van het blauwe icoontje. De definitieve locatie zal over 3 tot 5 jaar worden gerealiseerd.

Voor de tijdelijke huisvesting van Waalcampus zijn inmiddels tekeningen gemaakt met de globale indeling van het gebouw en de buitenruimte. Naast de vier Walen zijn er ook ruimtes die ingericht worden voor de speciale vakgebieden, zoals creatieve vakken, drama en muziek.

Tijdelijke Waalcampus 20190114.jpg

Het ontwikkelteam

Waalcampus heeft een ontwikkelteam dat bestaat uit professionals die werken vanuit verschillende disciplines en expertise. Op basis van de visie wordt nagedacht over leerinhouden, leeractiviteiten, de pedagogische benadering, het volgen van de ontwikkeling van een kind, de huisvesting en de communicatie met ouders en professionals. Tijdens de informatieavonden op 24 januari en 13 maart en in de volgende nieuwsbrief stellen zij zich graag aan u voor. 

waakcampus team.jpg

Individueel kindplan

Het ontwikkelteam van Waalcampus is momenteel bezig met de voorbereiding voor het maken van kindplannen. Bij Waalcampus heeft elk kind zijn eigen kindplan wat betekent dat het onderwijsaanbod wordt afgestemd op de onderwijsbehoefte van het individuele kind. Zo kan het kind zich op zijn eigen niveau en tempo ontwikkelen. Het kind wordt hierin nauwgezet gevolgd en elke 10 weken, of eerder indien nodig, worden er nieuwe ontwikkeldoelen met het kind gemaakt. Elk half jaar, in de maand dat het kind jarig is en een half jaar daarna, is er een gesprek met het kind, de ouder en de mentor. Daarin worden de doelen van het afgelopen half jaar besproken en wordt er vooruit gekeken naar de volgende stappen in de ontwikkeling. 

Tijdens de informatiebijeenkomsten op 24 januari en 13 maart zullen deze kindplannen verder worden toegelicht. 

jongetje auto banner.jpg
Copyright © 2018 waalcampus.nl
Online versie | Afmelden