bekijk hier de online versie van de nieuwsbrief
Waalcampus
augustus 2019

Klaar voor de start?!

De afgelopen weken is er veel werk verzet om het gebouw start klaar te maken. Inmiddels is er elektra, water en WIFI in het gebouw aanwezig en hebben we een deel van de verhuisdozen uitgepakt.

In de laatste week van de vakantie gaan we door met de voorbereidingen: het hekwerk wordt afgemaakt, er wordt nog een keer schoongemaakt en het eerste nieuwe meubilair wordt gebracht. Het team gaat twee trainingsdagen volgen en zich voorbereiden op de eerste groeiperiode (hier kom ik in deze nieuwsbrief op terug).

Op maandag 2 september zorgen we ervoor dat we nog niet klaar zijn met uitpakken en inrichten. Samen met de kinderen willen we de laatste spullen namelijk een plek gaan geven. Op die manier leren ze de omgeving en de materialen kennen en voelen ze zich meer verantwoordelijk voor spullen. Het nieuwe meubilair is nog niet volledig maar er is voldoende aanwezig om te starten.  

Op 2 september zijn wij dus klaar voor de start van Waalcampus!!

thumbnail_IMG_2443.png

De eerste week

lunch.jpg

Op 2 september komen de kinderen naar Waalcampus op het tijdstip dat is aangegeven via de formulieren van de planning. Op de buitendeur staat aangegeven bij welke deur je naar binnen gaat. De teamleden staan klaar om alle kinderen te verwelkomen in hun Waal. Zij laten zien waar de kinderen hun jas en tas op kunnen hangen en hun schoenen neer mogen zetten. 

Veel aandacht voor de ouders is er dan helaas niet. Dat heeft twee redenen: we willen de kinderen in deze eerste en misschien spannende week voldoende aandacht en ondersteuning bieden. Daarnaast willen we jullie samen met de kinderen, op vrijdagmiddag 6 september om 14.00 uur verrassen met een uitgebreide rondleiding in het gebouw en een impressie van de eerste week. 

Wat nemen de kinderen mee?         

De kinderen van Waal 2, 3 en 4 mogen een tussendoortje en iets te drinken meenemen voor een pauze in de ochtend. Kinderen vanaf 4 jaar nemen ook eten en drinken mee voor de lunchpauze.

In de Walen lopen de kinderen op binnenschoenen of sokken. We willen dat de kinderen buiten echt kunnen spelen en dat het vuil van de schoenen niet binnen ligt als we op de grond gaan spelen en leren. Vandaar dat iedereen vrij is in de keuze om sokken of binnenschoenen/pantoffels te dragen. 

Het is prettig als spullen voorzien zijn van de naam van de kinderen. 

Een eerste gesprek

In de eerste twee weken wordt aangegeven wie de mentor is en wordt er voor elk kind in Waal 2, 3 en 4 een afspraak gemaakt voor een startgesprek met ouders en het kind. Dit gesprek is ter kennismaking en om eventuele vragen te stellen en bijzonderheden te bespreken. Voor Waal 1 zijn de kennismakingsgesprekken tijdens de eerste twee weken van september. De daarop volgende gesprekken vinden plaats volgens de gesprekscyclus.

De groeiperiode en gesprekscyclus

Een Waalcampusjaar kent vijf groeiperiodes. Tijdens een groeiperiode staat een thema centraal. Vanuit dit thema begeleiden we de kinderen bij hun ontwikkeling (groei) en bieden we aanbod op verschillende ontwikkelingsgebieden. 

Een mentor voert regelmatig gesprekken met de kinderen. Daarnaast zijn er ook gesprekken waar ouders bij aanwezig zijn, een kennismakingsgesprek en de zogenoemde KOM gesprekken.(kind-ouder-mentor)

Kennismakingsgesprek
Elk kind start met een kennismakingsgesprek als het bij Waalcampus start. Tijdens dit gesprek wordt het welbevinden en eventueel de ontwikkeling van het kind tot nu toe besproken. 

KOM gesprek (kind-ouder-mentor)
In de maand dat een kind jarig is en een half jaar erna is er een KOM gesprek. Vanaf ongeveer 5 jaar laat een kind tijdens dit gesprek zien waar het in gegroeid is en de lange termijn doelen voor het volgende half jaar worden vastgesteld. Voor de kinderen tot 5 jaar geeft de mentor aan waar een kind in gegroeid is. Vanwege de kennismakingsgesprekken starten de KOM gesprekken dit jaar vanaf december. 

Contact met ouders van Waal 1

Naast de ouder-mentor gesprekken is er voor de jongste kinderen in Waal 1 ook een digitale overdracht notitie in de Konnect app. Hierin worden de dagelijkse gebeurtenissen van het jonge kind bijgehouden.

In de Waalcampusgids wordt uitgebreid omschreven hoe we de ontwikkeling van de kinderen volgen en hoe de volledige gesprekscyclus eruit ziet. 

Formulieren voor week- en vakantieplanning

Eind juni hebben ouders van kinderen vanaf 3 jaar die in september starten planningsformulieren ontvangen. Deze hebben we nog niet van alle kinderen retour ontvangen. Wij ontvangen de formulieren graag zo spoedig mogelijk zodat we voldoende personeel in kunnen plannen om de kinderen te begeleiden.

Bewegingsonderwijs

Leren bewegen én plezier in bewegen staan centraal bij het bewegingsonderwijs. Op Waalcampus krijgt bewegingsonderwijs op verschillende manieren vorm. Afhankelijk van het bewegingsthema wordt een keuze gemaakt voor de omgeving. 

Waal 1 t/m 4 maken gebruik van de speelzaal en het Waalcampusplein.

Waal 3 en 4 maken ook gebruik van de gymzaal in de Heenweg of het grasveld naast Waalcampus.

Ook zal samenwerking worden gezocht met de sportvoorzieningen in de omgeving. Met de gemeente zijn we nog in gesprek over de vervoersmogelijkheden naar de gymzaal in de Heenweg. We hopen zo snel mogelijk een oplossing te vinden. 

PHOTO-2019-08-20-13-58-47.jpg

Het Waalcampusteam

Het Waalcampusteam heeft veel zin om te starten!

Via de volgende link kun je de teamindeling lezen. (teamindeling) Een foto van de teamleden en omschrijving van de expertise wordt binnenkort op de website geplaatst. Op de eerste dag wordt met de kinderen besproken op welke dag teamleden aanwezig zijn en op welke manier ze samenwerken. In de Waal wordt ook zichtbaar gemaakt welke teamleden aanwezig zijn.  

Wol en lappen stof sparen

Willen jullie ons helpen met het sparen van wol en lappen stof? In de eerste weken willen we daar iets leuks mee doen. Het kan ingeleverd worden bij de teamleden. Alvast bedankt voor de hulp! 

Update voor de website

Binnenkort geven we de website weer een update. Zo zal onder andere de agenda waarin alle activiteiten van het jaar staan worden toegevoegd en er zal een overzicht komen van de teamleden per Waal. 

Daarnaast wordt er ook gewerkt aan een Waalcampus gids. (Voorheen de schoolgids). Hierin vertellen we nog meer over onze opvang en onderwijs en staat de praktische informatie op een rij. Het is een document dat de komende tijd regelmatig aangevuld zal worden omdat we ons blijven ontwikkelen. 

thumbnail_7e08b660-d80f-43c4-968d-ce530a208281.jpg
Copyright © 2018 waalcampus.nl
Online versie | Afmelden